به گزارش سايت روزنامه زین شاپ، سعيد واعظ از اصفهان

  با توجه به تعطيلي مسابقات ليگ برتر فوتبال و وقفه اي که ايجاد شده است . منصور ابراهيم زاده و شرکاء ، براي آمادگي هرچه بهتر شاگردانش ، تمرينات طلايي پوشان را در مجموعه اختصاصي صفائيه مبارکه انتقال داد و اردوي دو روزه ايي را برپا کرد . با حاضر شدن در تمرين زردجامگان ، از کم و کيف کار آنها اطلاع پيدا کرديم ، با ما همراه شويد

  حضور روانشناس و آموزش سمعي وبصري

  شرايط نه چندان خوب تيم فوتبال سپاهان در رده هاي پايين جدول رده بندي ليگ برتر ، کادر فني طلايي پوشان را مجاب کرد تا آنها براي دور کردن همه استرس ها و شرايط بد روحي رواني تيم کارشان را در هفته هاي انتهايي مسابقات ليگ برتر با روانشناس مجرب ادامه دهند . که اين خانم روانشناس با حاضر شدن در مجموعه ورزش صفائيه ، استارت کارش را زد .

  کادر فني تيم فوتبال سپاهان با اهتمام ويژه در مسايل فني و آموزشي اقدامات اساسي را در دستور کار قرار داده است ( کاري که کمتر در تي فوتبال سپاهان از سوي مربيان سابق مشاهده شده بود ! ) منصور ابراهيم زاده و کريم قنبري در ابتداي شروع جلسه تمرين با آموزش فيلم ، بازيکنان را بخوبي توجيه کردند تا نکات اساسي را در زمين تمرين و مسابقه به راحتي اجراء کنند .

  تفاوت را احساس مي کنند

  به قول مربيان بدنساز و آمادگي جسماني، براي اينکه بدنهاي بازيکنان يک تيم و يا يک مجموعه ، براي برگزاري يک تورنمنت و يک پروسه بلند مدت   ، جواب بدهد و در کوران مسابقات تحليل نرود ، مي بايست زيرتمرينات فشرده و سخت بدنسازي پيش از فصل “شلاق ” بخورد . اين مهم را مربيان قبلي بدنساز سپاهان يا بدرستي انجام نمي دادند و يا اينکه از سر شکم سيري به آن نمي پرداختند . اما ، با روي کار آمدن استاد رضا اميني زاد ، در تيم فوتبال سپاهان ، به نقل از بازيکنان ، بدنهاي آنها در اين مدت کوتاه از رخوت و سستي رهايي يافته است و آنها تفاوت ها را بخوبي حس مي کنند .

  هر چند ابزار کار آمادگي جسماني مثل توپهاي مديسين بال و… در تيم سپاهان کم است ، اما ، اميني زاد ، با همين بضاعت موجود تمرينات بي هوازي و تخصصي مانند تمرينات سرعتي تخصص در فوتبال را براي طلايي پوشان آماده کرد که مورد استقبال بازيکنان هم قرار گرفت . کار سرد کردن و رفع و رجوع تمام آسيب ديدگي ها از کارهاي ديگر مربي جديد بدنساز سپاهان بود که با بازيکنان وبخصوص مسعود حسن زاده و صابر ديده ور که دچار پارگي رباط صليبي شده بودند انجام گرفت. مسعود حسن زاده ، به احتمال زياد از دو هفته ديگر کار گروهي و تمرين با توپ را استارت خواهد زد .

  ايده هاي نو در تمرينات سپاهان

  منصور ابراهيم زاده به اتفاق دستيارمورد وثوق اش ( کريم قنبري ) از آن دسته مربيان با دانش و علم گرايي هستند که براي همه دقايق تمرينات و مسابقاتشان برنامه ريزي منظم و مدون را در دستور کار قرار مي دهند . تمرينات با ايده هاي نو ، مرحله اي از تمرينات زردجامگان اصفهاني بود که کادرفني طراحي کرده بود . البته در اين تمرين ” آي کيوي ” بعضي بازيکنان در “برودت ” بود که با تکرار و تذکر آقاي ابراهيم زاده و قنبري در مراحل بعد بهتر شد .

  اهداف تمرين ، بازي رو به جلو ، تقويت مهارتهاي پاس و حمايت

  در اين مرحله بازيکنان از نقطه مبدا توپ را به يار خودي ارسال مي کردند که بازيکن گيرنده توپ را به بازيکن هم دسته مي سپرد و با حرکت ” اورلپ ” و جايگيري مناسب توپ را بر روي دروازه سانتر مي کرد ، دو بازيکن ديگر هم به ترتيب بر روي تيرهاي اول و دوم دروازه مترصد دريافت توپ مي شدند .

  نکات مربيگري

  آگاهي محيطي ، زاويه حمايت ، انتقال سريع ، کيفيت ضربه اول از نکات کليدي اين تمرين بود که مربيان به بازيکنان تذکر مي دادند .

  پاس کاري ترکيبي

  در قسمت ديگر تمرينات منصور ابراهيم زاده که خود دخالت مستقيم داشت بازيکنان با پاسهاي ترکيبي و يک ضرب دو ضرب بازي مي کردند و هر تيمي که توپ را از دست مي داد مجبور به دفاع و گرفتن توپ مي شد . سرمربي تيم با شمردن پاس ها ، بازيکنان را متوجه دقت و شدت در پاس هاي ارسال مي کرد .

  کي ، کجا ، به کي ، کجا

  آقا کريم قنبري ، در مرحله پاياني تمرين ، مدافعان تيم را جلوي دروازه ابراهيم عالمه گمارد . هافبکها بازي را از دايره مياني زمين آغاز مي کردند و با حرکات ترکيبي و همان اورلب و ياينتر لب بايد توپ را از دو جناح بر روي دروازه ارسال مي کردند که در اين قسمت آماداگي بدني ابراهيم عالما ، سنگربان سوري تبار تيم سپاهان خيلي مورد توجه بود . ابراهيم عالما به کرات از سوي تماشاگران تيم سپاهان مورد تشويق قرار مي گرفت.

  نکات مربيگري

  Mo Saeed Vaez, [16.02.18 10:58]

  از نکات مربيگري اين تمرين که بارها نسبت به بازيکنان وشزد مي شد . دقت در ارسال پاس و زدن ضربه نهايي به دروازه بود. در ارسال پاس بازيکنان بايد اين نکات را مورد توجه خود قرار دهند ؛ کي پاس بدهند ، به کجا و چه نقطه اي  ؟ تير اول ، تير دوم ؟ به کداميک از بازيکنان پاس رابفرستند ؟

  ذهن و ايده هاي نو در سپاهان

  فرمول موفقيت ، تعيين اهداف + کار و تلاش سخت . از جمله محورهاي کادرفني جديد در تيم سپاهان است . ذهن هاي باز در اينروزهاي سپاهان چالش و ناکامي ها را در آغوش مي گيرند .هوش و استعداد بازيکنان را بر روي دايره نقد مي ريزند و معلوم مي شوند کداميک از آنها براي فصل لياقت پوشيدن پيراهن اين تيم ” سترگ ” را دارند يا خير ، پشتکار کادر فني و مديريتي تيم بي نظير است و هرگز بيخيال کار نمي شوند .مي دانند برخي از پيشرفت ها به زمان نياز دارند و بايد با سعه صدر به آنها فکر کنند .هميشه هم به افزايش آگاهي خود معتقد اند ، مانند ديگر مربيان حاضر آماده  خور نيستند .